.

REZOS PARA LLAMAR A ORI

REZOS  PARA  LLAMAR  A  ORI 

Rezo 1:

Adifafun Afumare Tinshomo Orumila Niyo Timode Olodumare Agba Babalawo Ile Orumila Awó Ifá

Akuala Ni Ori.

Rezo 2:

 

Ori Agbani Boshe Olorun

Ori Agba Eni Laye Orun

Ori Agba Olofin Lanire

Oba Dupe Ori

 

Rezo 3:

 

Ori Beni Kori Ashé

Ashé Bilari Ipori Layeo

 

Olorun Osha Lewle Eke

Eleri Agbada Emi Muyora

Ori Oloni Ori Alaba Osha

Orun Okun Olofin Layeni

Eledda Made Ori Bashe Olodumare

 

 

 

 

 

 

 

Suyere Unyen a Ori:

 

Baba Yeun Yeun

Agbarikun Ori Eye Awo Odonoboshe

 

Suyere Unyen a Ori:

 

Baba Ori Aye Olofin

Eye Ni Eye Baba Ori Aye Olofin

 

Suyere Unyen a Ori:

 

Ori Layeo Ori Layeo

Layekun Eye Baba Lorun

Ori Layeo

Suyere Unyen a Ori:

 

Baba Youn Yomi

Ori Ifá Lawase Ifá Ireo

 

Suyere Unyen a Ori:

 

Ori Lele Ewe Oggan (2 Veces)

Ori Lashe Eye Kondelokun

Ori Lashe Eye Kondedi

 

 

 

 

 

 

 

Suyere Unyen a Ori:

 

Ori Ashé Eye Omo Kuere

 

Ewe Lanireo

Ewe Ewe Awani Boyeo

 

 

 

 

 

 

 

Ewe Ewe Lanireo Ewe Ewe Lanireo  (Coro)

 

Ewe Ewe Lanireo

Ewe Ewe Ori Ewe Lanireo

 

Ewe Ewe Lanireo Ewe Ewe Lanireo  (Coro)

 

Ewe Ewe Ori Osain Lanireo

Ewe Ewe Awani Boyeo

 

 

 

 

 

 

 

Ewe Ewe Lanireo Ewe Ewe Lanireo  (Coro)

 

Osain Ewe Abelekun Mawao

Ori Ori Laye Ori Layero Ori Ifá

Ori Ifá Bogbo Alaye

Onikan Mofun Mawao Ori Lanireo

 

Ewe Ewe Lanireo Ewe Ewe Lanireo  (Coro)

 

Ewe Ewe Ori Lanireo

Ewe Osain Ori Lanireo

 

Ewe Ewe Lanireo Ewe Ewe Lanireo  (Coro)

 

Ewe Belekun Mawao Ori Ifá

Ori Bele Orumila Baraba Niregun

Orun Layeo Ori Ifá Ewe Ewe Lanireo

 

Ewe Ewe Lanireo Ewe Ewe Lanireo  (Coro)

 

Ewe Ewe Mawa Ifá

Ewe Ori Mawa Olodumare

Ori Laye Ewe Ori Ifá

 

 

 

 

 

 

 

Ewe Ewe Lanireo Ewe Ewe Lanireo  (Coro)

 

 

 

 

 

 

 

Ewe Ewe Ori Lanireo

Ewe Osain Ori Lanireo
Alta Gratis en BuscadoresAláàfia Se a Nicontador para blogger => ¿Desea una página web gratis? Pues, haz clic aquí! <=